Värends vandaler prova på Värends vildingar prova på All Hallows Bout Mohedadagarna Hösttermin2022 Värends vildingar prova på Värends vandaler prova på VXRD under scrimmar